کلاس معاد1 دبستان شهید دورویی
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

کلاس معاد1 دبستان شهید دورویی
 
 

                


ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1401/09/10 || بازدیدها:
تاریخ انتشار: 1402/08/04 || بازدیدها:
تاریخ انتشار: 1402/08/04 || بازدیدها:
اجرای پانتومیم توسط دانش آموزان در زنگ هنر


ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1402/08/04 || بازدیدها:
تاریخ انتشار: 1402/08/04 || بازدیدها:
تاریخ انتشار: 1402/08/04 || بازدیدها:
فعالیت در خانه آقای عابدیادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1402/07/30 || بازدیدها:
فعالیت در خانه آقای ساربانیادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1402/07/30 || بازدیدها:
فعالیت در خانه آقای منعم شه بخشادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1402/07/30 || بازدیدها:
انتخاب دسر آقای دولتی از کلاس معاد ۱ به عنوان منتخب کلاسی در جشنواره غذای سالم


ادامه مطلب
تاریخ انتشار: 1402/07/30 || بازدیدها:

  1  2  3   ...     13

تمامی حقوق محفوظ است | کپی رایت 1391